Mesečna arhiva: oktobar 2015

Opasne dijagnoze klasične medicine! (2. deo)

Laboratorijske analize i dijagnostičke mašine ne bi bile toliko opasne kada lekari ne bi bili toliko ovisni o količini informacija koje ovim putem dobijaju. Kako su brojke i statistike Moderne Medicine zapravo jezik bogosluženja, količina informacija se smatra svetinjom, to je reč boga, zapravo poslednje slovo u određivanju dijagnoze. Bez obzira da li su alatke […]

Opasne dijagnoze klasične medicine!

Nikom ko nema simptome bolesti, ne savetujemo da ide lekaru na sistematski pregled. Ako ljudi imaju neke simptome, ni tada to nije dobro rešenje. Ceo proces dijagnostike – od trenutka kada kročite u ordinaciju u zakazanom terminu – retko kad je koristan ritual. Treba da pristupite procesu dijagnostike sa sumnjom, a ne sa poverenjem. Treba da ste svesni opasnosti, da čak […]

Tehnologija čovekovog oka i uha

Pre nego što pređemo na razmatranje o oku, hajde da ukratko odgovorimo na pitanje: “Kako mi vidimo?” Svetlosni zraci koji dolaze od objekta gledanja padaju obrnuto na retinu oka. Ovde se ovi svetlosni zraci pomoću specijalnih ćelija pretvaraju u električne signale i oni idu do jedne veoma male tačke u zadnjem delu mozga, zvane centar […]

Mozak beba koje su hranjene isključivo dojenjem ima brži razvoj u ključnim delovima

Nova istraživanja pokazuju da deca, koja su hranjena isključivo majčinim mlekom tokom najmanje tri meseca, imaju do 30% dodatnog rasta u ključnim delovima mozga koji kontrolisu jezik, emocije i razumevanje. Ovo samo govori u prilog brojnim dokazima koliko je majčino mleko neophodno za pravilan rast i razvoj deteta.

Prirodni izvorni nacin ishrane

ISHRANA IZ PERSPEKTIVE BIBLIJSKIH NACELA Stvoren po Božjem obličju, nastanjen u prirodnom ambijentu – u Edenskom vrtu – gde je razvijao svoje aktivnosti, čoveku je sam Bog odredio najzdraviji način ishrane, koji u potpunosti omogućava dobro funkcionisanje žive mašinerije. “I još reče Bog: ‘Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji i sva drveta rodna […]