„Ekspertiza“ o štetnosti mamografije; nastanak raka dojke i sigurno izlečenje prirodnim putem!

533399_450294405053928_1879880408_n

Savremena medicina još ne zna šta je pravi uzrok raka, ali izuzetno skupa i veoma toksična lečenja se obavezno sprovode. Šta se zapravo leči ako se uzročnik maligniteta ne zna? Naravno, leči se posledica, a to je izraslina (tumor). Primenjuje se tako terapija koja treba da eliminiše ili smanji izraslinu tj. posledicu. Ali, ono što generiše nastanak ove izrasline ostaje i dalje da funkcioniše u organizmu, jer medicina i dalje «istražuje» šta je to. Da li je onda to pravo lečenje? Može li takvo «lečenje» izazvati sasvim suprotan efekat? Koliko je «lečenih» umrlo od kancera , a koliko od toksičnog «lečenja»? Ovo su pitanja sa kojima se suočava sve veći broj savesnih lekara u svetu. Na žalost, onih drugih koji više vole novac, titule, skupa“stručna usavršavanja“ i putovanja, koja im plaća farmaceutski biznis, mnogo je više.

Mamogrami izlažu telo jonizirajućem zračenju koje može biti do 1.000 puta jače od rendgenskih zraka (za koje znamo da povećavaju rizik od raka). Ovu činjenicu je inačepotvrdio svojim istraživanjima Medicinski institut SAD-a. Gomilaju se dokazi protiv rutinskog korišćenja mnogih uobičajenih skrining metoda kao što su mamografija i CT skeniranje. Nedavni izveštaji otkrivaju da se na odraslima sprovodi preveliki broj takvih ispitivanja. Njih u stopu prate novi izveštaji koji upozoravaju da neka od tih ispitivanja, ne samo da mogu uzrokovati rak, nego mogu izazvati i nove karcinome kod osoba koje su već lečene od raka.

Ovde ćemo navesti sijaset naučnih istraživanja poznatih svetskih naučnika širom sveta, koja su tokom prošlog i u dosadasnjiem periodu ovoga veka bila vršena i koja potvrđuju da mamogram u stvari predstavlja nešto čemu se nijedna žena ne bi trebala izlagati tokom svog života.

ISTRAŽIVANJA SA MEMORIJALNOG SLOAN-KETTERING CENTRA ZA RAK

lab_large_resh

Istraživači s Memorijalnog Sloan-Kettering centra za rak su nedavno predstavili svoja otkrića na godišnjem sastanku Američkog udruženja za kliničku onkologiju u Čikagu. Naveli su da devojke koje prime zračenje grudnog koša za lečenje raka u detinjstvu, kasnije imaju visok rizik za razvoj raka dojke. Istraživači su analizirali podatke od gotovo 1.300 osoba koje su preživele rak (The Childhood Cancer Survivor Study). Kao što je izvestio MedPageToday:

„Kod 175 od 1300 osoba koje su preživele rak, kasnije se razvio rak dojke u starosti od 38 godina. Sveukupno, učestalost raka dojke među njima je bila 24 %, u poređenju sa stopom od 4 % među ostalim ženama prijavljenim u bazi podataka SEER. Za žene koje su bile izložene većim nivoima zračenja (20 Gy ili više) učestalost je bila veća za 31 %, rekla je Moskowitz. To je slično incidenciji od 30 % koja je opažena kod osoba s BRCA1 mutacijom.”

ISTRAŽIVANJE DR. SAMUELA S. EPSTEINA I DR ROSALIE BERTELL

Samuel-S-Epstein

Prema dr. Samuelu S. Epsteinu, predsedniku Udruženja za prevenciju raka, i Rosalie Bertell, doktorici nauka s International Physicians for Humanitarian Medicine:

„Ako žena sledi smernice za mamografiju za žene u predmenopauzi, tokom 10 godina ona će primiti ukupnu dozu radijacije od oko 5 rada. Ovo odgovara nivou ozračenosti japanske žene jednu milju od epicentra atomskih eksplozija u Hirošimi ili Nagasakiju.“

Dojke kod žena u predmenopauzi (oko 45. god.) su izrazito osetljive na radijaciju. Svaki 1 Rad (Radiation Absorbed Dose – merna jedinica  izvan SI sistema za apsorbovanu dozu jonizirajućeg zračenja)  primljenog zračenja   povećava rizik od raka dojke za oko 1 % ,zajedno sa zbirnih 10% povećanog rizika  za svaku dojku kod  desetogodišnjeg praćenja ovom metodom.

American Cancer Society i The National Cancer Institute, proglasili su otkrića dr. Epsteina “neetičnima i nevaljanima” – ništa novo i ništa čudno, zar ne?

ISTRAŽIVANJE DR. ROBERTA M. KAPLANA

U istraživanju DR. ROBERTA M. KAPLANA, predsednika odela zdravstvene službe naKalifornijskom fakultetu u Los Angelesu, pronađeno je 22 % više invazivnih tumora dojke u skupini koja je imala mamograme svake dve godine u poređenju sa grupom koja je imala samo jedan mamogram u razdoblju od šest godina.

ISTRAŽIVANJE NORDIC COCHRANE CENTER

“Nordic Cochrane Center” u Danskoj je u istraživanjima od 2006. našao da snimanje vodi ka 30% većem broju dijagnoza i tretmana ili povećava ukupni  rizik za 0,5%. To znači da na svakih 2000 žena snimanih  tijekom 10. godina, jednoj je život produžen, a 10 zdravih žena  koje ne bi dobilo dijagnozu da nisu podvrgnute snimanju, bit će podvrgnuto nepotrebnim tretmanima.

ISTRAŽIVANJA  DOKTORA V. GIFORDA DŽONSA

Doktor V. Giford Džons koji je diplomirao na Harvardu i radi u Torontu gde piše brojne medicinske kolumne ispred jednog lekarskog udruženja, zapisao je sledeće: “Treba da prođe osam godina pre nego što je kancerogena izraslina dovoljno velika da može da se detektuje mamografijom što kanceru daje dovoljno vremena da se proširi po čitavom organizmu. Ovaj dug period odlaganja pre nego što tumor postane vidljiv mamogramom dozvoljava da kancer metastazira limfatičkim i vaskularnim kanalima”.

Prema doktoru Džonsu žene između 40 i 49 godina koje su se redovno podvrgavale mamografiji dva puta su sklonije da umru od raka dojke nego one koje nisu imale skeniranje X – zracima.

mamografija-proced

Doktor V. Giford Džons navodi i fizičke i psihološke rizike za žene koje se podvrgnu mamografiji.
Na primer, stiskanje dojke za vreme mamografije može izazvati prskanje krvnih sudova pa se kancerogeni materijal može proširiti na druge delove tela. Žena se može i psihološki traumirati ukoliko sazna da su joj rezultati pozitivni (što ne znači i da ima rak), dok sa druge strane postoji mogućnost da je razultat negativan, a da žena zapravo ima kancerogeni proces u telu. To znači da će proći još vremena dok se on ne otkrije.

Studije doktora Džonsa takođe pokazuju da mamogram ne uspeva da otkrije kancer u 30 posto slučajeva kod žena između 20 i 49 godina. Pored toga, može proći 8 godina pre nego što je tumor dovoljno veliki da bi mogao da se otkrije, a za to vreme on može da metastazira.

ISTRAŽIVANJA DR DŽONA V. GOFMANA

John_Gofman_1950

Nobelov laureat doktor Džon V. Gofmandoktor medicinskih nauka i bivši profesor molekularne biologije na univerzitetu Berkli, u Kaliforniji, verovao je da 50 posto slučajeva raka uzrokuje nepotrebna radijacija i to prvenstveno ona vezana za dijagnostiku. Tu spada i mamografija, koja ne predstavlja ništa drugo do snimanje dojke x-zracima.

Doktor Gofman prikazuje obimno istraživanje koje podržava njegov zaključak da je u oko 75 posto slučajeva raka dojke uzrokovano jonizujućom radijacijom koja se dobija upravo preko raznih medicinskih tretmana.

ISTRAŽIVANJA U ŠVEDSKOJ

Postotak pogrešne dijagnoze je ogroman. U jednoj Švedskoj studiji sa 60 000 ispitanih žena, 70 posto “tumora” otkrivenih mamogramom, uopšte nisu bili tumori. Ali, sa ogromnim emocionalnim stresom zbog ovog saznanja išla je i invazivna biopsija, za koju se na kraju ispostavilo da je bila nepotrebna. Dalje, čak i do 80 posto pozitivnih nalaza na mamogramu koji se kasnije testiraju biopsijom, uopšte nisu tumori.

ISTRAŽIVANJE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE RAKA

“Međunarodna agencija za istraživanje raka” pokazala je u jednoj studiji da rentgensko snimanje grudnog koša može povećati rizik od nastanka raka dojke. Prema ovoj studiji žene koje su bile izložene snimanju pluća pre navršenih 20 godina imaju 2.5 puta veće izglede za razvoj raka do svoje 40. godine od onih koje nikada nisu bile izložene zračenju.
Ipak, ovo istraživanje nije konačno vezalo izlaganje x -zračenju prilikom snimanja pluća sa nastankom raka dojke, već je zaključeno “da su se žene kod kojih je dijagnostikovan karcinom više sećale da su imale rađen mamogram ili snimanje pluća rentgenom, od onih koje to nisu”. Logično je da istraživači ove agencije, svetskog autoritata u istraživanju raka, nisu mogli glasno i jasno da kažu šta stvarno misle o X-zračenju.

ISTRAŽIVANJA BRITISH MEDICAL JOURNAL IZ 2011

6a00d8357f3f2969e20191035aaa48970c

Nova studija objavljena  u 2011. godini u Britanskom medicinskom časopisu (British Medical Journal), potvrđuje da skeniranje dojki može naštetiti ženama. Šteta se očituje u operacijama  poput lumpektomije  (otklanjanja kvržice) i mastektomije (uklanjanje čitave dojke), kao i ostalim, često nepotrebnim tretmanima.

Referišući se na otkrića  British Medical  Journal-a  iz 2011. Sayer Ji iz Green Med Info piše: „Ono što najviše uznemirava u vezi ovih otkrića je da iako jasno  pozivaju na preispitivanje sigurnosti i učinkovitosti ovakvog načina snimanja grudi, ta se otkrića temelje na studijama koje koriste zastarele modele merenja rizika od radijacije koje umanjuju faktor kancerogenosti  na  4-5(…). Ovo pre svega znači da ovakvo snimanje grudi, ne samo da ‘čini više štete nego koristi‘, nego i seje seme zračenja koje kod miliona žena uzrokuje rak dojke.“

ISTRAŽIVANJA DR ČARLSA B. SIMONA

“Mamografija povećeva rizik od razvoja raka i povećava rizik od širenja i metastaze postojeće izrasline, kaže doktor Čars. B. Simon koji je sarađivao sa ” National Cancer Institute. “…godišnji pregledi mamografijom 10 000 žena od 50 do 70 godina produžiće život samo u slučaju njih 26. Samo 12 žena će imati produžen život prilikom godišnjeg pregleda 10 000 žena u četrdesetim godinama.

ISTRAŽIVANJA MEDICINSKOG ČASOPISA NEW ENGLAND

U septembru 2010. Medicinski časopis New England  (The New England Journal of Medicine), jedan od  najprestižnijih medicinskih časopisa, objavio je studiju, prvu u nizu godina, kojom se preispituje učinkovitost mamografa. Ono što su otkrili je daleko od onog što bi većina javnih „zdravstvenih kompanija“  htela da verujemo. Poenta je u tome  da je stopa smanjenja smrtnosti od raka  korištenjem mamografa smanjena za samo 0,4 smrti na 1000 žena – broj koji je tako mali da bi mogao biti i jednak nuli. Drugim riječima, 2500 žena treba biti snimano 10. godina da bi se izbjegla jedna jedina smrt od raka dojke.

ROLF HEFTI – NEZAVISNI ZDRAVSTVENI ISTRAŽIVAČ

rolf-hefti-from-nutritional-supplements-and-health

Činjenice o mamografiji koje nisu dostupne široj javnosti a utemeljene su na iscrpnom i pomnom istraživanju, i iznete su u knjizi, The Mammogram Myth: The Independent Investigation Of Mammography The Medical Profession Doesn’t Want You To Know About.

– mnogi, ako ne i većina ‘karcinoma dojke’ otkrivenih mamografijom, jesu dobroćudni tumori;

– praktično svi dobroćudni tumori bivaju ‘lečeni’ biopsijama, hirurškim zahvatima, terapijama zračenjem i drugim ortodoksnim metodama lečenja raka. Odnosno, mnoge u suštini zdrave žene podvrgavaju se nepotrebnim tretmanima i tako zapravo stradaju – zato što ti tretmani često izazivaju pojavu sekundarnih karcinoma;

– primarni tumori obično se prošire (metastaziraju) nakon što se osoba podvrgne hirurškom zahvatu, zračenju ili hemoterapiji, a ranim otkrivanjem raka dojke putem mamografije povećava se korišćenje tih invazivnih tretmana;

– rano otkrivanje raka dojke putem mamografije ne smanjuje (ili tek neznatno) stopu smrtnosti obolelih jer ortodoksne teorije o napredovanju raka, od ranog do uznapredovalog stadijuma, počivaju na površnim istraživanjima i pogrešnim medicinskim dogmama;

– mamografija povećava ukupnu smrtnost;

– jedan jedini mamogram može uzrokovati teška, kompleksna oštećenja DNK, a takva genetska oštećenja povećavaju rizik pojave raka (dojke);

– najniža moguća doza jonizirajućeg zračenja povećava rizik pojave raka, a rentgensko zračenje verovatno je glavni uzročnik raka dojke;

jonizirajuće zračenje ne samo da uzrokuje genetske defekte već dovodi do drugih razarajućih, sistemskih poremećaja koji destabiliziraju stanice te imaju karcenogene učinke (što predstavnici medicinske profesije ignorišu u svojim procenama sigurnosti rentgenskog zračenja);

– tvrdnja da je izloženost niskom zračenju mamograma nekakav ‘hipotetski’ rizik proizašla je od izmanipulisanih baza podataka o zračenju. Takva manipulacija tj. ‘preinačavanje’ podataka ima za svrhu da prikrije silnu toksičnost zračenja (čak i u malim dozama). Ovo omogućava krupnim korporacijskim entitetima, kao što je medicinska industrija, da ‘službeno’ tvrde kako rentgensko zračenje u malim dozama predstavlja gotovo ‘nikakav’, ‘spekulativan’ ili ‘zanemariv’ rizik;

– pro-mamogramske, veoma uticajne istraživačke studije koje su dovele do globalnog uvođenja mamografije pune su netačnih podataka;

– medicinska ortodoksija odavno poriče razne realne opasnosti mamografije tj. preuveličava koristi mamografskog pregleda;

– široka, zamršena mreža politike, korupcije i predrasuda na polju naučnih istraživanja, zatim posebni interesi, incestuozni odnosi između industrije ‘lekova’ protiv raka i struktura vlasti te sociološki faktori zamagljuju ili skrivaju prave činjenice o mamografiji od šire javnosti;

– imate jako male izglede da od mamografije imate neku dobrobit, a velike izglede da sebi naškodite.

Lažni pozitivni rezultati i psihološki efekat

010313-health-mental-illness-depression-sadness-sad-doctor-bad-news

Još je jedna stvar zabrinjavajuća u vezi mamografije-neočekivano visoka stopa  lažno pozitivnih nalaza – više od 6%. Lažni pozitivni rezultati mogu voditi ka skupom ponavljanju skeniranja, izlažući vas time još većoj dozi zračenja, a katkad rezultira  nepotrebnim  agresivnim  postupcima kao što su biopsije, operativni zahvati, zračenja i hemoterapije. U stvari, ako se podvrgnete skeniranju dojki to povećava rizik od operacije na 35%, jer ako mamograf otkrije  neke nepravilnosti, sledeći korak je obično je biopsija, koja je takođe izrazito štetna.

Taj postupak uključuje uzimanje male količine tkiva dojke koje zatim patolozi analiziraju  pod miskoskopom u potrazi za stanicama raka.Ove biopsije su na lošem glasu kao vrlo neprecizne, često vode pogrešnim dijagnozama i nepotrebnim tretmanima, a da ne spominjemo prekomjeran  emotivni stres.

Sama pomisao da  možda imate rak dojke  kad ga ustvari nemate , fokusira vaš um  na strah i bolest, a stres je zapravo dovoljan okidač  koji može prouzrokovati bolest. Vrlo dobro je poznato da je stres štetan za zdravlje. Dakle , lažno pozitivni rezultati  mogu djelovati štetno po vaše zdravlje na različite načine

Pozadina priče: Profitna dijagnostika i profitna terapija

bayer

Mamografija se jednostavno stavlja na listu terapija i procedura po želji onih koji na taj način ostvaruju ogroman profit na račun velikog broja ljudi (žena) izmanipulisanih putem raznoraznih medija (TV, radio, bilbordi, novine…)
Samo rak dojke je deo velikog biznisa gde se obrće više od 6.6 milijardi dolara godišnje. Ova medicinska industrija je potpora za zaradu: radiologa, rentgen tehničara, hirurga, anesteziologa, medicinskih sestara, proizvođača aparata za zračenje i prateće opreme, proizvođača implanta i protetike, specijalizovanih bolnica i naravno lekova. Logično je da ova kancer- industrija neće dozvoliti razvoj bilo kakve prevencije kancera ili njegovo izlečenje. Prirodno lečenje raka dojke danas se u Srbiji i širem regionu proganja, a lekari prirodne medicine koji ga primene se preko kontrolisanih medija kompromituju i proglašavaju šarlatanima, prevarantima i nadrilekarima.

Dakle, nijednoj multinacionalnoj farmaceutskoj industriji ne odgovara da široke narodne mase saznaju za lečenje raka dojke prirodnim putem. Medjutim u poslednje vreme sve je više žena koje postaju svesne snage i efektivnosti metoda prirodnog lečenja. Ni jedna multinacionalna kompanija ne želi da vi sami imate lek za rak – besplatno. Na primer beli luk se pokazao kao biljka koja je veoma efikasna u razaranju kancerogenih ćelija, a to je biljka koju možete sami da proizvedete ili kupite na pijaci po vrlo niskoj ceni, Medjutim lekove koji su vam“neophodni“ za lečene po konvencionalnim standardima, koji su u službi vrlo moćnih multinacionalnih kompanija, morate da nabavljate po izuzetno visokim cenama, a rezultati su i više nego poražavajući – veoma visoka stopa smrtnosti obolelih.

Medutim, iako ljudi oboleli od kancera, generalno, i žene obolele od raka dojke postaju svesni velike manipulacije od strane medija i multinacionalnih kompanija i polako stiču poverenje u prirodnu medicinu od Boga nam datu… opet „izopačeni mozgovi“ igraju svoju partiju šaha misleći dva poteza unapred. Potez da se uskoro zabrani uzgajanje i distribuiranje lekovitog bilja koje je preko potrebno za lečenje kancera prirodnim putem se ne može smatrati ničim drugim do pažljivo smišljenim načinom kako nastaviti zaradjivati basnoslovne cifre novca na tudjoj muci. Inače, ovaj zakon o zabrani lekovitog bilja je uvela Evropska Unija i on je već stupio na snagu u nekim zemljama, a uskoro bi trebalo da stupi na snagu i u našem regionu i Srbiji.

Najveći neprijatelj raka – vaš imuni sistem

Poslednja istraživanja pokazuju da je vaš imuni sistem dizajniran da eliminiše rak. U svakom slučaju, uvođenjem agresivnih medicinskih intervencija (kao što su zračenja i hemoterapije) koji oštećuju vaš imuni sistem tako da on ne može reagovati na odgovarajući način, uništavate ono što vam daje najveće šanse za ozdravljenje vašeg tela. Na žalost, mamografija povećava verovatnoću da će kod žena kod kojih je ovaj medicinski postupak sproveden, biti poremećena ova sposobnost tela da se prirodno izleči. Ali možemo sa sigurnošću tvrditi da je snaga našeg imunog sistema, najvažniji faktor u tome hoćemo li nadvladati rak, jednom kad ga već imamo.

Kako nastaje kancer dojke?

Skoro svakog dana u telu prosečnog čoveka nastane oko 700 ćelija raka. Kada čovek ima jak imuni sistem, on lako prepozna strano telo (u ovom slučaju ćeliju raka) i eliminiše ga. Medjutim ukoliko je naš imuni sistem slab, on neće imati sposobnost da brani nase telo i dovoljno je da samo jedna ćelija raka preživi i da krene da širi bolest oko sebe. Ona širi kancer oko sebe kao što pokvarena jabuka u korpi zdravih jabuka, širi trulež oko sebe, samo mnogo brže i na taj način nastaje kancerogeno tkivo.

Pa kako se onda zaštititi i izlečiti?

Prirodna-medicina-

Postoje vrlo jednostavni prirodni principi kojih bi se svaka žena trebala pridržavati i tada neće postojati ni bojazan ni bilo kakva potreba za ovakvim popularnim, a opasnim i netačnim proverama. Medjutim, ukoliko se ustanovi da je kancer zahvatio tkivo dojke, ono što je neophodno da svaka žena zna je sledeće:

Ukoliko dozvolite sebi da vam konvencionalni doktori izvrše odsecanje dojke, a nastavite da živite nezdravim načinom života, naći ćete se u još težoj situaciji jer sa odstranjivanjem tkiva, ne samo da cete izgubiti deo svoga tela i lepotu svojih grudi, nego i deo limfnih kanala koji predstavljaju kanalizacioni sistem vaseg tela, odnosno tkivo koje se nalazi u blizini neće moci pravilno da se pročišćava i stoga vam preti još veća opasnost od novog obolenja koje necete moci prirodnim putem da izlečite.
Ukoliko imate ovakav problem, još nešto trebate da znate, a to je da LEK POSTOJI i to PRIRODAN. Imunološki sistem je vaše najjače oružje protiv raka dojke; iskustva lekara prirodne medicine pokazuju da je 100% tumora dojke nestalo kod žena koje su se disciplinovano pridržavale PROGRAMA PRIRODNOG IZLEČENJA. Prilikom primene ovih metoda dolazi do naglog jačanja imunog sistema i organizam uspeva da eliminiše strano tkivo. Doduše ne radi se o magičnom leku (koji inače ne postoji, a svako ko vas uverava u to sigurno vas laže) nego o kombinaciji konzumiranja tinktura na bazi lekovitog bilja, voćnih i povrćnih sokova, hidroterapije i drugih vrlo efikasnih metoda prirodnog lečenja…

Ostavite odgovor