Predstavljamo vam program kojim su se izlečili oni koje je medicina odbacila. Ovo je program kojim mogu da se izleče ljudi koje drugi lekari nisu mogli da izleče. Ovo je program koji se koristi kada vam svi kažu da je sve gotovo, a vi i dalje želite da živite. Ovaj program je pre mnogo godina stvorio pokojni dr Džon R. Kristofer u svom lečilištu u Sautvestu, a onda ga je u svojoj klinici u Kaliforniji nadogradio dr Ričard Šulc da bi ga danas usavršio tim lekara za prirodnu medicinu iz Srbije, koji su potom i osnovali centar za prirodnu medicinu. Program čini primena raznih biljnih formula i druge metode lečenja koje su opisane u tekstu ispod kao i na video snimcima objavljenih na našem sajtu.

Savremena medicina nikada nije bila razvijenija, niti je ikada bilo toliko raznovrsnih i dostupnih lekova i metoda lečenja kao danas. Istovremeno, statistike pokazuju da nikada nije bilo toliko vrsta bolesti niti više bolesnih ljudi nego što je to danas u svakom smislu. Moderna tehnologija u medicini i civilizacijski napredak nikako ne mogu da promene  činjenicu da su u narazvijenijim zemljama sveta, ali i u regionu bivše Jugoslavije, uzročnici više od 70% smrtnih slučajeva – bolesti srca, krvnih sudova i rak. I uzrok ostalih 30% smrtnih slučajeva najviše čine bolesti: bolesti pluća i disajnih organa, dijabetes i druge bolesti, a u manjem procentu sve vrste nesreća, ubistva i samoubistva. Statistika počinje da bude slična i u nerazvijenim zemljama, u kojima zaraze i infekcije odnose najviše života. Do pre nekoliko decenija ili najviše 100 godina većina bolesti današnjice bile su potpuna nepoznanica.

Statistike govore da je u najrazvijenijoj zemlji sveta, Sjedinjene Američke Države, početkom prošlog veka oko 10 do 15% smrtnih slučajeva prouzrokovano od bolesti srca i krvnih sudova, a danas je ta brojka iznad 50%. Ništa bolja situacija nije ni u drugim razvijenim zemljama sveta, kao ni u regionu bivše Jugoslavije, gde su infarkt, angina pektoris, aritmija, moždani udar, visoki krvni pritisak, holesterol i druge bolesti srca i krvnih sudova na nivou epidemije. Rak dojke, debelog creva, prostate i pluća bili su potpuno nepoznati početkom 20 veka. Ove vrste raka danas oduzimaju  život gotovo svakom  četvrtom stanovniku u razvijenom svetu. Stopa rasta dijabetesa, koji je bio redak ako se pogleda samo malo dalje unazad, svakog dana se povećava. Posebno zabrinjava nagli porast mentalnih, autoimunih i polnih bolesti, koje su koju deceniju ranije bile retkost. Isto tako, bolesti pluća, jetre, bubrega, prostate, želuca, pankreasa, creva, žlezda, kože, gojaznost, migrena, astma, alergije nikada nisu bile učestalije nego danas.

Naučne  činjenice govore da ove i druge bolesti današnjice nisu posledica nedostatka tehnologije, lekova ili civilizacijskog zaostajanja, jer su se broj i vrste bolesti konstantno povećavali i još uvek se povećavaju uporedo sa sveopštim razvojem. Odgovor leži u savremenom ili nezdravom načinu  života  čoveka,  čije su glavne karakteristike:

– nezdrava ishrana;
– otrovne navike (duvan, alkohol i kafa);
– fizička neaktivnost i udaljenost od prirode;
– stresi emocionalna zatrovanost;
– zagađeno neposredno okruženje i životna sredina.

Posledice nezdravog načina života po čovekov organizam su:

• zatrovanost;
• slabost;
• preopterećenost;
• blokade.

Ove posledice imaju svoje krajnje posledice po čoveka:

• prevremeno starenje;
• fizička ili mentalna bolest;
• prevremena smrt.

Prednosti lečenja prirodnim putem

Čovek se od malih nogu uči da savremena medicina sve više napreduje, da je sve više novih lekova i metoda lečenja i da se čeka pronalaženje leka za najteže ili takozvane neizlečive bolesti. Medicina nema „čudotvorni“ lek, niti  će ga ikada imati, zato što su bolesti prouzrokovane čovekovim nezdravim načinom života. Stoga, bolesti se mogu lečiti i izlečiti isključivo ako se otklanja uzrok. Prirodno lečenje je jedini način lečenja na svetu koji leči uzrok bolesti. To se radi stvaranjem zdravog načina  života, tako što se eliminišu ili neutrališu sve one stvari koje prouzrokuju bolest, a uvodi sve ono što obnavlja i ćelije i organizam. Savremena medicina može pomoći  čoveku tako što će hirurškom intervencijom ili sintetičkim lekovima ublažiti ili ukloniti simptome bolesti, ali ne i uzroke, zbog čega je potpuno izlečenje neizvesno i zavisi od mnoštva drugih faktora, pre svega, daljeg načina života čoveka. Hirurški zahvati i terapije sintetičkim lekovima, međutim neretko izazivaju štetne posedice po čoveka, koje se mogu manifestovati kroz neuspeh u lečenju ili pojavi novih zdravstvenih problema. U razvijenim zemljama konstantno se povećava broj posledica i smrtnost prouzrokovana lošom medicinskom negom (nepotrebne operacije, štetni efekti lekova i terapija, davanje pogrešnih lekova i terapija…).

Savremena medicina je najbolji oblik lečenja za one ljude koji ne žele da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje, već tu odgovornost prepuštaju drugima (lekarima), kao i za one ljude koji ne žele da menjaju nezdrav način života. Sa druge strane, prirodno lečenje je za one ljude koji su spremni da naprave zdrave i pozitivne promene u načinu  života i lično prihvate odgovornost za svoje zdravlje. Prirodno lečenje podrazumeva, pre svega, upotrebu razuma, logike kao i metoda i tehnika koje koriste i koje su koristili najuspešniji lekari i vodeći autoriteti za lečenje u svetu danas i tokom istorije, a koje nemaju bilo kakvih štetnih efekata po čoveka. Akupunktura, refleksologija, akupresura, homeopatija, iridologija, bioenergija, kineziologija, lečenje jogom, meditacijom, gledanjem u sunce, klatnom i rašljama, muzikom, različitim vrstama rituala…, ne spadaju u prirodno liječenje. Dovoljno je pogledati istoriju, poreklo i pokretače ovih i sličnih pravaca lečenja, nakon čega se dolazi do nedvosmislenog zaključka da su u pitanju pojave uglavnom povezane sa istočnjačkim religijama i okultizmom. Ove sporne metode lečenja, za razliku od prirodnog lečenja, nikako ne služe za dobrobit čoveka iako prividno mogu da daju određene rezultate. Suština prirodnog lečenja je korišenje biljaka u različitim formama (ishrana, sokovi,  čajevi, tinkture, mešavine). Prirodnim lečenjem stvaraju se fizičko i mentalno zdrave osobe sa novim životnim navikama koje garantuju dugoročno zdravlje.


Otklonite uzrok a ne simptome bolesti

Osnovno polazište programa prirodnog lečenja je lečenje uzroka bolesti, kao jedinog mogućeg načina za potpuno i trajno ozdravljenje. Uzrok bolesti je nezdrav način života, odnosno: nezdrava ishrana; otrovne navike (duvan, alkohol i kafa); fizička neaktivnost i udaljenost od prirode; stres i emocionalna zatrovanost; zagađeno neposredno okruženje i životna sredina.

Uticaj životne sredine na čoveka

Životna sredina je danas na svim područjima u svetu mnogo zagađenija nego decenijama ili vekovima ranije. Fabrike kao što su topionice, livnice, elektrolize, elektrane, rafinerije, deponije, zatim industrije lekova i medicinskih sredstava, boja, nameštaja, automobila, potom proizvođai ratne opreme, stakla, keramike, kozmetike, plemenitih metala, proizvoda od plastike…, samo su neki od glavnih zagađivača prirode. Osim toga, nikad nije više bilo automobila u svetu nego danas, čiji motori neprestano izbacuju mešavinu toksina i izduvnih gasova u vazduhu. Na ove i druge načine, teški metali (arsen, živa, olovo, hrom, kadmijum, nikl…) i brojne toksične supstance dospevaju u vazduh, ali i u vodu i hranu i na kraju u ljudski organizam, što stvara posledice po zdravlje. Neposredno okruženje čoveka je isto tako zatrovano i dodatno prouzrokuje posledice po čovekov organizam. U svakodnevnom životu se kao danas nikad ranije nisu koristile toksične hemikalije, poput sredstava za higijenu, kozmetiku i plastika. Korišćenje sintetičkih lekova, vakcina i medicinskih sredstava, proizvedenih od petro-hemikalija, životinjskog otpada i toksičnih elemenata, takođe, nikad nije bilo učestalije.

Stres i emocionalna zatrovanost

Brži život i sve što sa njim ide, problemi u porodici i na poslu, finansijske poteškoće i siromaštvo, neki su od glavnih izvora stresa savremenog čoveka, koji oslabljuje i uništava čovekov organizam. Osim toga, današnji čovek je kao nikad ranije zauzeo negativan životni stav što ga dovodi u stanje emocionalne zatrovanosti, koje izuzetno negativno utiče na organizam, a čije su glavne karakteristike mržnja, sebičnost, zavist, bes, ogorčenost, svađe, osvetoljubivost, neljubaznost, ogovaranje, nepraštanje, nedostatak i neispoljavanje ljubavi, neumerenost, razuzdanost, prevare, laži, robovanje prošlosti, materjalizam, emocionalno neizražavanje i zatvaranje, nepoverenje u ljude i okruženje, nepoverenje u Boga…

Fizička neaktivnost i udaljenost od prirode

Čovek nikada nije bio udaljeniji od prirode niti je ikada bio fizički neaktivan kao što je to danas slučaj. Korišćenje transportnih sredstava i računara, preokupiranost poslovima i preterano gledanje televizijskih programa, kao posledicu imaju nekretanje i provođenje vremena u zatvorenom, neprirodnom prostoru tokom većeg dela dana, što se veoma negativno odražava na zdravlje. Udaljenost od prirode kroz vrlo retko izlaganje svežem vazduhu, suncu, kroz fizičku aktivnost ili boravke na otvorenom prostoru i prirodi, nikada nije bilo izraženije kod čoveka, što dodatno oslabljuje čovekov organizam.

Otrovne navike (duvan, alkohol i kafa)

U duvanu, alkoholu i kafi, kao najrasprostranjenijim ljudskim navikama, nalazi se na hiljade otrovnih i opasnih supstanci koje uništavaju čovekov organizam – nikotin, ugljen-monoksid, katran, amonijak, benzen, butan… (duvan); etanol… (alkohol); kofein, acetaldehid, amonijak, ugljenik-disulfid, katehol, metanol, naftalin… (kafa).

Nezdrava ishrana

Ishrana i voda nikada nisu bile zatrovanije nego danas. S obzirom da čovek svaki dan tokom celog života mora da jede i pije, nezdrava ishrana i voda puna toksina predstavljaju glavni faktor uništavanja organizma. Pitka voda je sve više bogata teškim metalima, industrijskim otpadom, virusima… Hlorisana i fluorisana voda iz slavine postaje značajan izvor trovanja organizma. Kada je u pitanju ishrana, pre svega misli se na nezdravu ishranu kao što su sve vrste mesa i prerađevine od mesa, mleko i mlečni proizvodi, slatkiši, konzervirana i druga veštačka i industrijski obrađena hrana. To je ishrana bogata mastima, pesticidima, virusima, mikroorganizmima, rafinisanim  šećerom i solju, konzervansima, bojama, veštačkim ukusima, mirisima, zaslađivačima i brojnim drugim toksičnim supstancama. Osim toga, ova ishrana je siromašna ili neuravnotežena hranljivim sastojcima i bio-hemijskim supstancama neophodnim za funkcionisanje i održavanje zdravlja, a samim tim i za izlečenje, kao to su proteini, aminokiseline, minerali, vitamini, ugljeni hidrati, masti, vlakna, enzimi, antioksidansi, fitohemikalije… I zdrava biljna ishrana, koja je bogatija i uravnoteženija hranljiim sastojcima i bio-hemijskim supstancama, sadrži određene otrove ako nije organski uzgajana na kvalitetnom zemljištu. Kod savremenog uzgoja poljoprivrednih kultura uglavnom se koriste toksične supstance.
Posledice nezdravog načina života

Savremeni, nezdrav način života, sa svim njegovim navedenim karakteristikama, kao posledicu ima slabljenje prirodnih funkcija čovekovog organizma za pročišćavanje i izbacivanje otrova i otpada koji postoje u posebnim unutrašnjim organima (debelo crevo, jetra, žučna kesa, bubrezi, bešika, krvotok, limfni sistem, koža, pluća). Na taj način se toksini, hemikalije, sluz, mulj, gnoj, prljavština, slobodni radikali i drugi štetni ostaci vremenom nagomilavaju u čovekovim ćelijama, mišićima, različitim organima ili u prostorima između organa. Osim toga, tokom normalnih metaboličkih funkcija čovekovog organizma dodatno se stvaraju različite vrste otpada i slobodni radikali. Svaki organ i svaka ćelija u telu, od srca, pluća, mozga do svih ostalih, trebaju gorivo kako bi funkcionisali i radili. To gorivo su proteini, aminokiseline, minerali, vitamini, ugljeni hidrati, enzimi, šećeri, masti… Kako svaki organ i svaka ćelija u telu troše ovo gorivo za svoje funkcije i rad, u tim procesima to gorivo sagoreva i proizvodi se metabolički otpad. Ovaj otpadni materijal se po pravilu eliminiše iz tela – fekalne materije preko debelog creva, urin iz bubrega, toksini iz jetre, znoj iz kože, ugljen-dioksid iz pluća i na ćelijskom nivou, otpad iz krvi koji se uklanja preko limfnog sistema…

Savremeni način života, međutim, usporava i blokira funkcije organizma i prirodne procese pročišćavanja i izbacivanja otpada, pa se u organizam dodatno nagomilavaju otrovi i slobodni radikali i kroz svakodnevne takozvane metaboličke procese. Kao posledica svega toga, organi i drugi delovi organizma gde je otpad nagomilan vremenom postaju zatrovani, oslabljeni, preopterećeni i blokirani, što, uz stres i emocionalnu zatrovanost, oslabljuje i uništava čovekov imuni sistem koji je glavni mehanizam zaštite organizma i borbe protiv bolesti. Krajnje posledice, u ovom lancu posledica, su ono sa čim se današnji čovek suočava: iritacije, ožiljci, izrasline, infekcije, upale, bolesti i prevremena smrt. Kada je u pitanju bilo koja od ovih posledica, ključne reči su kao to je već navedeno: zatrovanost, slabost, preopterećenost i blokade u organizmu. Navodimo neke od najvažnijih primera:

– Zatrovanost, slabost, preopterećenost i blokada krvi je glavni uzrok srčanih napada, moždanih udara i bolesti krvotoka, koji su vode i uzroci smrti u najrazvijenijim zemljama sveta i regionu bivše Jugoslavije. Krvni sudovi (arterije, vene) su preopterećeni i zatrovani holesterolom i brojnim otpadnim produktima  to u jednom trenutku dovodi do blokade srčanih ili moždanih arterija, i smrti. U optimističnoj varijanti doćiće do infarkta ili moždanog udara i/ili oštećenja srca ili mozga, ili do nekih srčanih ili drugih bolesti (aorta, aritmija, angina pektoris, gangrena, jetra, bubrezi…).

– Loša ishrana i blokada krvi oslabljuje cirkulaciju krvi, a samim tim oslabljen je prenos hranljivih sastojaka i kiseonika do svih mesta u organizmu, a naročito do mozga, što izaziva depresiju, anksioznost, demenciju, Alchajmerovu bolest, gubitak memorije, vida, sluha…

– Depresija i blokada limfnog sistema oslabljuje i blokira imuni sistem koji je zadužen da štiti organizam i bori se sa bolestima i infekcijama, što je vrlo često uzrok raka, drugog uzroka smrti u većini zemalja nakon bolesti srca i krvnih sudova. Limfni sistem je između ostalog, zadužen za odvođenje otpadnih tečnosti iz svih organa i tkiva u telu, a takođe omogućava ćelijama imunog sistema koje se bore sa bolestima i infekcijama da putuju tamo gde je to potrebno, i stoga njegova zatrovanost i blokada onemogućuje imuni sistem da se izbori sa bolestima.

– Alhohol, gazirani papitci i blokada jetre izaziva njeno propadanje i nemogućnost obavljanja složenog posla koji jetra ima, pre svega, na pročišćavanju krvi. To ne samo što dovodi do bolesti jetre i žučne kese, nego je jedan od uzroka mnogih drugih bolesti koje pogađaju čoveka, naročito raka i srčanih bolesti.

– Loše životne navike i blokada ostalih unutrašnjih organa koji su zaduženi za pročišćavanje i izbacivanje otpada (debelo crevo, bubrezi, bešika, koža, pluća) izazivaju, pre svega, nagomilavanje otpada u njima i na drugim mestima u telu, poput mozga. Sve to, kao što je navedeno, izaziva iritacije, ožiljke, izrasline, infekcije, upale i različite vrste bolesti, ne samo ovih organa, nego i drugih. Na primer, toksini u mozgu, kao posledica njihovog nagomilavanja zbog nemogućnosti navedenih organa da rade svoj posao izbacivanja otpada, izazivaju brojne emocionalne poremećaje, počevši od depresije, demencije, šizofrenije… Ili, na primer, fekalne materije koje debelo crevo ne izbacuje redovno, izazivaju toksičnost u organizmu  to često dovodi, osim do brojnih bolesti u debelom crevu, i do šuljeva, gnoja, gihta, infekcija, izraslina i ožiljaka po telu.

– Stres i blokade u organizmu izazivaju autoimune bolesti, diabetes, bolesti pluća, žlezda, želuca, kože, kostiju, očiju, hormonalne i polne bolesti, alergije… Što sve dovodi do prevremenog starenja, manjka životne energije, hroničnog umora, slabije koncentracije, vida i sluha, prevremene smrti.


Osnovne karakteristike programa prirodnog lečenja

Program prirodnog lečenja Centra za prirodnu medicinu baziran je na višedecenijskom iskustvu i radu vodećih lekara prirodne medicine u svetu, poput dr Ričarda  Šulca, dr Džona Kristofera, dr Maksa Gersona, dr Šarlote Gerson i drugih koji su uspešno lečili najteže bolesti. Program obuhvata isključivo ono najbolje što su vodeći svetski lekari radili i promovisali. Osnovne karakteristike prirodnog lečenja, a  to proističe iz uzroka bolesti,  čine:

• Fizičko pročišćavanje ili detoksifikacija organizma;
• Duhovno ili emocionalno pročišćavanje;
• Stimulisanje organizma;
• Poboljšanje cirkulacije;
• Jačanje imunog sistema.

Kada se sve osnove prirodnog lečenja primenjuju istovremeno i intenzivno, kao što je to i predviđeno, u pitanju je najmoćniji mehanizam lečenja koji postoji danas na svetu.

Fizičko pročišćavanje ili detoksifikacija organizma

Fizičko pročišćavanje ili detoksifikacija organizma je uslov za izlečenje bolesti. Detoksifikacija, kao proces neutralisanja, eliminisanja i izbacivanja nagomilanih otrova iz kompletnog  čovekovog organizma i unutrašnjih organa kao što su debelo crevo, jetra, bubrezi, bešika, krvotok i limfni sistem, koža i pluća, je često jedina metoda potrebna za lečenje bolesti. Kod lečenja svih bolesti neophodno je obaviti detoksifikaciju svih ovih organa, zbog važnih funkcija koje obavljaju u organizmu i imunom sistemu, kao i zbog njihove međusobne povezanosti i povezanosti sa drugim organima.

Duhovno pročišćavanje

Duhovno ili emocionalno pročišćavanje je u brojnim slučajevima neophodno iako je bolest naizgled fizičke prirode. Negativne emocije i negativan životni stav uništavaju čoveka. Ponekad dolazi do fizičkog izlečenja bolesti, ali je kvalitet života zbog problema u emocionalnoj sferi značajno umanjen i uvek postoji bojazan da se fizička bolest vrati zbog povezanosti emocija sa imunim sistemom.

Stimulisanje organizma

Stimulisanje organizma i unutrašnjih organa zaduženih za pročišćavanje i izbacivanje otpada podrazumeva poboljšanje i jačanje njihovih funkcija i uopšte funkcija u organizmu, koje su oslabljene ili blokirane zbog nezdravog načina života. Stimulisanje je neophodno upravo zbog međusobne povezanosti svih organa i važnih funkcija koje obavljaju u organizmu i imunom sistemu.

 Poboljšanje cirkulacije

Poboljšanje cirkulacije u organizmu kao i u unutrašnjim organima zaduženim za pročišćavanje i izbacivanje otpada je uslov za izlečenje. Hranljivi i lekoviti sastojci koji se unose u organizam, kao i kiseonik, putuju do svih ćelija i organa putem krvotoka, zbog čega je neophodno poboljšati cirkulaciju krvi u celom telu tako i u pojedinačnim čovekovim organima.

Jačanje imunog sistema

Jačanje imunog sistema je osnova prirodnog lečenja. Fizičko i emocionalno pročišćavanje, stimulisanje organizma i poboljšanje cirkulacije sami po sobi jačaju čovekov imuni sistem, ali s obzirom da je on ključ odbrane i borbe protiv bolesti u čovekovom organizmu njegovo dodatno jačanje se smatra osnovnim uslovom za lečenje i trajno održavanje zdravlja.

 

Program prirodnog lečenja – sadržaj i način primene

Program prirodnog lečenja Centra za prirodnu medicinu sadrži 20 metoda i tehnika lečenja koje se primenjuju u trajanju do 40 dana:

1. Biljna ishrana i dodaci ishrani

2. Post na ceđenim sokovima

3. Čišćenje debelog creva

4. Čišćenje jetre i žučne kese

5. Čišćenje bubrega i bešike

Propratni deo programa su biljne formule (tinkture, čajevi, mešavine) organskog porekla, a koje ne izazivaju bilo kakve štetne efekte i najdelotvornije su koje se mogu pronaći na tržištu. Program prirodnog lečenja se primenjuje kod svih bolesti, ali se prilagođava pojedinačnim bolestima i svakom pojedincu.

Za više informacija možte nas kontaktirati preko kontakata datih na našem sajtu
zdravljesjuga.com

Jedan komentar na “Lečenje neizlečivog

  1. Pingback: Pobedite artritis prirodnim putem | Zdravlje s juga

Ostavite odgovor